C/2017 K2 (PANSTARRS)

Last updated 2019 Dec. 26
Discovery CBETs CBET 4393

+ Orbit O-C

C/2017 K2 (PANSTARRS)
From 1564 observations 2013 May 12-2019 Dec. 3, mean residual 0".47.

 Epoch = 2022 Dec. 7.0 TT       JDT = 2459920.5
   T = 2022 Dec. 19.6724020960 TT  +/- 0.0040289258    0.0000000177
  Peri. = 236.1964249039        +/- 0.0001931691    0.0000000003
  Node = 88.2354177412 (2000.0)    +/- 0.0000579321    0.0000000001
  Incl. = 87.5630561223        +/- 0.0000105229   -0.0000000000
   q =  1.7969781541 AU       +/- 0.0000063403    0.0000000000
   e =  1.0008554748        +/- 0.0000022362   -0.0000000000
  1/a = -0.0004760630        +/- 0.0000012444
  orgi. = +0.000025          Q = 9
  fut. = +0.001118
		
[Non short periodic comets index] [Main index] inserted by FC2 system