C/2017 F2 (PANSTARRS)

Last updated 2017 Dec. 15
Discovery CBETs CBET 4381

+ Orbit O-C

C/2017 F2 (PANSTARRS)
From 40 observations 2017 Mar. 31-Nov. 23, mean residual 0".36.

 Epoch = 2017 Nov. 23.0 TT       JDT = 2458080.5
   T = 2017 Nov. 26.4242472477 TT  +/- 0.0402356025   -0.0000000277
  Peri. = 134.9196359489        +/- 0.0032125627   -0.0000000022
  Node = 38.6686069757 (2000.0)    +/- 0.0003591983    0.0000000001
  Incl. = 42.5074773478        +/- 0.0001414045   -0.0000000000
   q =  6.9275738159 AU       +/- 0.0000423932    0.0000000000
   e =  1.0052956796        +/- 0.0000580057   -0.0000000000
  1/a = -0.0007644350        +/- 0.0000083762
  orgi. = +0.000011          Q = 7
  fut. = -0.000322
		
[Non short periodic comets index] [Main index] inserted by FC2 system